เลือกหน้า
my herbalife

my herbalife ปรัชญาวิถีการดำเนินชีวิต ที่มีสุขภาพดีและแอ็คทีฟคือจุดเริ่มต้น

my herbalife สถาบันโภชนาการเฮอร์บาไลฟ์เป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านโภชนาการผ่านการวิจัยและการศึกษาเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น ยังสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้วยความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราในหลายประเทศทั่วโลก สมาชิกและพนักงานอิสระของเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น ทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบแทนชุมชน ด้วยการบริจาคเวลาและเงินให้กับโครงการที่สนับสนุนโภชนาการและการดูแลสุขภาพที่ดี หลายคนบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเช่นเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นฟาวเดชั่นและเครือข่ายคาซ่าเฮอร์บาไลฟ์

Aboutus The Science เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการของเฮอร์บาไลฟ์ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 25 คนจากทั่วโลกให้ความรู้และฝึกอบรมสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์ โภชนาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์รวมถึงแนวคิดด้านโภชนาการ มูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั่วโลกมอบโภชนาการที่ดีให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยง ติดต่อเรา